Betaling og Priser

Betaling
Hvis ikke andet er aftalt, afregnes der hver gang med MobilePay  eller kontant.  Eller honoraret indbetales til min konto umiddelbart efter konsultationen. Reg.nr. 5054 Konto 1095381

Sygesikringen (50-55 minutter).
Patientandelen
 • 1. samtale: 453,22 kr.
 • 2. og efterfølgende samtaler: 377,92 kr. pr. samtale
 • Er du medlem af “danmark” kan du få refunderet 200 kr. pr. samtale
 • Aflysning af samtale skal ske senest kl. 12.00 dagen inden. Ved udeblivelse eller for sen aflysning betales den sædvanlige patientandel.
Individuel samtale (50-55 minutter)
 • Får klienten behandlingen betalt af forsikring, arbejdsgiver, organisation, socialforvaltning o.l. er taksten 1.200 kr.
 • Betaler klienten privat er der forskellige takster bestemt af månedlig bruttoindkomst:
  • I. Over 40.000 kr.: 1.200 kr.
  • II. 28.000-40.000: 1.000 kr.
  • III. 20.000-28.000: 900 kr.
  • IV. Under 20.000: 800 kr.
 • Aflysning skal ske senest 24 timer før aftalt tid. Ellers betales der fuld takst.
Samarbejdsaftale med firma

(medarbejderen får hurtigt en tid): 1.300 kr.

Parsamtale (90 minutter)
 • Får klienten behandlingen betalt af forsikring, arbejdsgiver, organisation, socialforvaltning o.l. er prisen for en konsultation (90 minutter): 2.000 kr.
 • Betaler parret privat er der forskellige takster bestemt af parrets samlede månedlige indkomst:
  • I. Over 80.000 kr.: 2.000 kr.
  • II. 60.000-80.000: 1.750 kr.
  • III. 40.000-60.000: 1.600 kr.
  • IV. Under 40.000: 1.450 kr.
Supervision
 • Individuel supervision (60 minutter): 1.200 kr.
 • Gruppesupervision
  • I. 2-4 deltagere: 1.500 kr. pr. time
  • II. 5-7 deltagere: 1.750 kr. pr. time
  • III. 8-10 deltagere: 1.850 kr. pr. time
 • Leder-supervision: 1.300 kr. pr. time
Sent afbud og udeblivelse

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før aftalt tid, beregnes der fuld takst. For patienter under Sygesikringen er det dog tilstrækkeligt at melde afbud senest kl. 12.00 dagen inden.

Temadage/kurser
 • 1.500 kr.-2.500 kr. pr. time afhængig af kursets karakter og længde (jo flere timer i sammenhæng, jo lavere pris)
  Afholdes kurset hos kunden beregnes der desuden honorar for transporttid (700 kr. pr. time) og dækning af transportudgifter.