Jeg tilbyder

Psykoterapi

Jeg tilbyder individuel-, par- og gruppeterapi.

Under “Behandlingsfilosofi” kan du læse nærmere om, hvilket menneskesyn, teori og metode jeg arbejder ud fra.

Jeg tilbyder psykoterapi til almindelige “sunde” personer, der aktuelt er i en krise – enten forårsaget af ydre begivenheder og/eller i en krise af mere eksistentiel karakter.

Desuden tilbyder jeg psykologbehandling til personer med deciderede psykiske lidelser: depression, angst, PTSD, personlighedsforstyrrelser osv.

Du kan henvende dig helt privat på dit eget initiativ og få hjælp til det du ønsker at få hjælp til. Du skal i så fald betale hele honoraret selv.

Der er efterhånden flere og flere, der har en sundhedsforsikring – enten privat eller betalt af arbejdsgiver, som betaler for visse former for psykologhjælp, ofte kun en del af honoraret. Du må forhøre dig nærmere hos forsikringsselskabet.

Der er en del arbejdsgivere og fagforeninger, der vælger at betale for psykologhjælp. Typisk i forbindelse med arbejdsbetinget stress, samarbejdsproblemer og lignende. Du må forhøre dig hos din arbejdsgiver eller din fagforening.

Din læge kan i visse situationer give dig en psykologhenvisning, hvilket betyder, at Sygesikringen betaler 60% af honoraret, mens du selv skal betale de sidste 40%. (Se under “Priser“) Det er kun nogle bestemte årsager, der kan give en henvisning. Så selv om du har behov for psykologhjælp er det ikke sikkert, at du kan få en henvisning.  Se nærmere hos sundhed.dk

 Supervision

Supervision gives på et gestaltterapeutisk grundlag. Jeg har kendskab til psykoterapiens hovedretninger og tilstræber at holde mig orienteret om forskning på området. Således er elementer fra andre metoder en integreret del af grundlaget. Det gælder tilgange som mentaliseringsbaseret terapi, affektiv afstemning, neuroaffektiv forskning og mindfulness.

Jeg tilbyder individuel supervision og gruppesupervision – både til psykologer, psykoterapeuter og andre faggrupper.

 Temadage/kurser

Jeg tilbyder temadage/kurser i konflikthåndtering, kommunikation, kollegial supervision, personaletræning og andre temaer efter nærmere aftale.